Vedenie mesta Pezinok - zástupcovia primátora

Zástupca primátora


Ing. Ján Čech sa narodil v roku 1951 v Pezinku. Je absolventom Fakulty riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole Ekonomickej v Bratislave. Pracoval v Západoslovenských tehelniach v Pezinku, v Zdroji Senec od roku 1992 ako riaditeľ, neskôr ako predseda predstavenstva akciových spoločností Senecký Zdroj a Vespozdroj Senec. V rokoch 2003-2006 bol predseda predstavenstva akciových spoločností Buding Bratislava a Poing Bratislava. V predchádzajúcom volebnom období bol  poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Je ženatý, má tri deti. Viac informácií

 

 

 

 

Zástupca primátora

Ing. Miloš Andel bol vo volebnom období rokov 2010-2014 zvolený za poslanca  Mestského zastupiteľstva Mesta Pezinok. Po zložení sľubu poslanca bol menovaný do funkcie zástupcu primátora. Kandidoval  vo volebnej koalícii  ako člen SDKÚ-DS  a je zástupcom tejto strany  v Pezinku. Narodil sa 19. 4. 1961 v Smoleniciach, je ženatý a má dve deti  Janku a Martinku. Vyštudoval  Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a po ukončení štúdia vždy pracoval na rôznych ekonomických pozíciách. Naposledy to bolo od roku 2000 na Stavebnom bytovom družstve občanov so sídlom v Pezinku ako ekonomický námestník. V predchádzajúcom volebnom období  2006 -2010 pracoval v komisii pre ekonomiku a financie. Viac informácií