Katolícky kostol

Katolícky kostol svätého Žigmunda v Grinave bol postavený začiatkom 14. storočia na mieste staršieho románskeho kostola. Pezinskí a svätojurskí grófi, ktorí vlastnili vtedajšiu obec Mir (Grinava) dali prestavať románsky kostolík na gotický. Tak vznikla severná loď so vzácnou gotickou klenbou, s kamennými svorníkmi a gotickými oknami. Po príchode nemeckých kolonistov v polovici 14. storočia sa obec nazývala Grynnaw (zelená niva), po slovensky Grinava. A zrejme vtedy sa stal patrónom obce svätý Žigmund, kráľ burgundský, ktorého uctievali nemeckí katolíci. Okolo kostola bol vybudovaný kamenný múr, ktorý poslúžil aj ako pevnosť. Časť múra sa zachovala dodnes. Medzi múrom a kostolom bol najstarší cintorín obce. Kostol je postavený z lomového kameňa, zvonku omietnutý vápennou omietkou. Fasáda je členená 11 opornými piliermi. V 17. storočí prechádzal od katolíckej k evanjelickej cirkvi a naopak. V tom období stál bez veže s dvoma strechami a s dvoma prehradenými chrámovými loďami. Po čase sa odstránila deliaca stena a zostal po nej stredový stĺp, ktorý spája obe lode. Počas 2. svetovej vojny bola veža zasiahnutá strelou ruských vojakov, ktorí takto zlikvidovali nemeckých ostreľovačov, umiestnených vo veži.

Ku kostolu pristavili vysokú vežu aj so zvonami. V interiéri sú vzácne pamiatky - kamenná krstiteľnica, baroková plastika svätého Floriána. Hlavný oltár je neogotický, drevený, zhotovený Jozefom Sailnachtom v roku 1910 so sochou svätého Žigmunda. Výmaľba pochádza z roku 1956 a je prácou známeho pezinského maliara Augustína Bartu.

Podoby kostola v rôznych obdobiach:

 

pred rokom 1945                      po roku 1945                               po roku 1950                         od roku 2005

 

Kostol po zostrelení guľometného hniezda v roku 1945             Rok 2010