Prvé prípravné stretnutie v grante "Mládež v akcii"

Ako sme vás už informovali,  Občianska iniciatíva GRINAVA získala zo zdrojov Európskej únie finančný príspevok vo výške 6000 EUR na realizáciu projektu "Grinavská mládež". V nedeľu 16. februára 2014 sa v GrinGe na prvom prípravnom stretnutí zišli členovia Občianskej iniciatívy GRINAVA Eva Kulichová, PhDr. Milan Grell a JUDr. Gabriela Rusnánková s prvou skupinou mladých ľudí, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu "Grinavská mládež". Porozprávali sa, oboznámili sa  s programovou štruktúrou grantu, podmienkami, zámermi a cieľmi projektu.  (ek)

Posledná zmena v Štvrtok, 20 Február 2014 13:06