Benefičný koncert pre GrinGu

V nedeľu 18. mája 2014 sa v rímsko-katolíckom kostole v Grinave konal chrámový benefičný koncert. Zorganizovala ho Mirka Záhumenská - Sandtnerová.  Jej hosťami boli talentovaní umelci: Rudolf Fricman, Jozef Gašparovič ml., Lucia Piršelová, Alexandra Miklenčičová, Filip Regina, Ida Runová, Barbora Slezáková, Marianna Spustová, Marek Spusta, Zuzana Suchánová, Rastislav Suchan a Ľubica Špačková. Témou koncertu boli skladby viažuce sa k veľkonočnému obdobiu cirkevného roka, ktoré vznikli v rôznych umeleckých obdobiach. Zaznela hudba baroka, romantizmu, jazzu ale i súčasnej populárnej hudby. Bonusom koncertu bola premiéra skladby Mareka Spustu. Krásny umelecký zážitok! Na činnosť detského centra GrinGa hostia koncertu venovali 202,60 EUR. Ďakujeme! (ek)