P E T Í C I A k doprave v Grinave

 

Vážení občania,


dopravná situácia na Myslenickej ulici je dlhodobo neúnosná. Cez Grinavu prechádzajú dennodenne tisícky áut vrátane kamiónov, ktoré spôsobujú nielen extrémny hluk  a prach, ale aj nezodpovednou jazdou vodičov a nedodržovaním predpísanej rýchlosti nás ohrozujú  na životoch. Nedokážeme bezpečne vyjsť zo svojich dvorov ani sa pripájať na hlavnú cestu z bočných ulíc. Na priechodoch nemáme istotu, že autá na červenú naozaj zastavia, prípadne nám dajú prednosť. Grinava je štvorprúdovou cestou rozdelená na dve časti. Chodníky nespĺňajú potrebnú šírku.

Riešenie tejto situácie predstavuje cestný obchvat mesta Pezinok. Podľa nového územného plánu sa navrhovalo pripojenie z obchvatu vo dvoch alternatívach. Variant A (pripojenie v križovatke s Limbašskou cestou) a variant B (v bode súčasnej kruhovej križovatky pri obchodnom centre na Myslenickej ceste). Znamenalo by to ukľudnenie dopravy v Grinave, zvýšenie bezpečnosti, možnosti pre rozvoj cyklodopravy a zvýšenie kvality bývania v Grinave. Nakoniec však mesto Pezinok obstaralo dokument s názvom Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok s tým, že sa v ňom nenachádza ani variant A ani B prípadne ich kombinácia, ale napája obchvat v križovatke s Grobskou cestou. To znamená, že kamióny do priemyselných a obchodných prevádzok na Sahare a Glejovke budú naďalej prechádzať Grinavou, ako aj autá smerujúce do Limbachu, zákazníci troch nákupných centier, obyvatelia Pezinka Juh a blízkeho centra, pričom Pezinok sa do budúcna bude naďalej rozširovať a  počet jeho obyvateľov narastať. Teraz sa položia základy a rozhoduje sa o podobe budúcej Grinavy. Apelujeme preto na primátora mesta Pezinok ako aj všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby prepracovali či schválili návrh tak, aby sa doprava smerujúca z obchvatu pripájala v križovatke s Limbašskou cestou v zmysle návrhu nového územného plánu mesta Pezinok. Riešenie podľa návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015 je možno najlacnejším, ale zároveň najhorším z predkladaných variantov.

Žiadame vás o urýchlenú podporu tejto petície, ktorú môžete vyjadriť svojím podpisom. Petičný hárok si môžete stiahnuť. Prosíme vás, oslovte aj svojich susedov a známych so žiadosťou o podporu.Vyplnené hárky nám môžete vhodiť do našich poštových schránok (adresy sú uvedené na hárku), budú k dispozícii aj v predajni Drogéria na Myslenickej ul.č. 141.

 

Ďakujeme!

Členovia petičného výboru

JUDr. Gabriela Rusnáková, Ing. Radovan Rusnák, Ing. Michal Svátek PhD, Eva Pilátová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná zmena v Pondelok, 18 Máj 2015 07:20