Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Doklady o vývoze žúmp

Dňa 9. júna 2016 prijalo mestské zastupiteľstvo v Pezinku VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mesta Pezinok.

 

Podľa tohto nariadenia sú všetci užívatelia žúmp, na ktorú je nehnuteľnosť na území mesta Pezinok napojená, povinní preukázať do 31. mája 2017 zneškodnenie odpadových vôd zo žúmp tak, že predložia za predchádzajúci kalendárny rok (t. j. rok 2016) Hlásenie podľa prílohy č. 1 spolu s dokladmi potvrdzujúcimi vývoz obsahu žumpy ako aj kópiu vyúčtovacej faktúru za odber spotrebovanej vody na Mestský úrad v Pezinku. Tlačivo nájdete TU.

 

Porušenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzného nariadenia mesta sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť uložená sankcia.

 
Stavanie mája 2017

Tradícia zachovaná. Veľké poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri tohtoročnom stavaní mája v Grinave pod vedením Petra Tahotného a aj hosťom, ktorí prišli túto akciu podporiť. Pekné zakončenie akcie výborným gulášom v bare Fine ako aj spevom folklórnej skupiny Breza nemohlo chýbať.

Špeciálna spomienka patrí Michalovi Fabiankovičovi, ktorý pri týchto aktivitách nikdy nechýbal. Kopal jamy, staval. Ten v 2016-tom bol jeho posledný. V júni náhle navždy odišiel. Spomíname. Česť jeho pamiatke.

 

 
Vyrovnávanie ciest

Pred časom prebehla na Facebooku v skupine Pezinok diskusia o vývoze "bordelu" do grinavského chotára. Už vtedy sme upozorňovali na to, že nejde o vývoz odpadu, ale o kontrolované a regulované navážanie zeminy na vyrovnávanie ciest a terénu v chotári, v réžii VVDP Karpaty. Prikladáme fotografie z dnešného dňa od agronóma VVDP pána Lukáša Krasňanského o spracovaní uvedenej navážky. V každom prípade ďakujeme, že sledujete, čo sa deje v našom chotári a že sa podieľate na jeho ochraňovaní.

 

 
Fandíme!

V nedeľu 23. apríla 2017 sa Grinavskému futbalovému klubu 1923-muži podarilo na domácej pôde zdolať ŠK Gajary 3:0. Podrobnosti o našej zostave, rozhodcoch nájdete TU.

 

Zvíťaziť nad TJ Slovan Vištuk, ktorý má prvé miesto v tabuľke sa nám 29. 4.2017 síce nepodarilo, zápas skončil s výsledkom 1:2, naše šance so 40 bodmi však ešte stále žijú.

 
Veľkonočná oblievačka v Grinave

Ešte zopár studených oblievačkových, ktoré tohto roka zaujali televíziu TA3.

 
Šarkaniáda 2016

Občianska iniciatíva GRINAVA v spolupráci s Turistickým oddielom Grinava si vás dovoľujú pozvať na jesenné podujatie Šarkaniáda 2016.

 

 
Dychová hudba GRINAVANKA oslavuje 95. výročie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je to až neuveriteľné, ale dychová hudba Grinavanka nepretržite funguje už 95 rokov. Jej vznik sa oficiálne datuje od roku 1921, odkedy aktívne pôsobí v meste Pezinok. Neoficiálne začala svoju činnosť už pred prvou svetovou vojnou, približne v roku 1912 – 1913. Avšak z dôvodu vypuknutia vojny, do ktorej mnohí z muzikantov narukovali bola činnosť kapely pozastavená.

 

Dychovku založilo v septembri 1921 dvanásť nadšencov, ktorých prvým kapelníkom sa stal pán Ježík.

 

V roku 1928 sa kapelníkom stal Štefan Bielik, ktorý kapelu viedol až do roku 1946 kedy ho vystriedal pán Celestín Oškera. Ten viedol dychovku už pod novým menom „ Dychová hudba Myslenice “. Názov sa zmenil z dôvodu premenovania obce Grinava na Myslenice. V tomto období sa v dychovke až do roku 1950 zacvičovalo 30 mladých hudobníkov. Kapelník Celestín Oškera v roku 1961 po 15 ročnom  pôsobení dychovku opustil. Na post kapelníka sa po 15 rokoch vrátil Štefan Bielik, ktorý tak až do roku 1971 bol kapelníkom celkovo rekordných 28 rokov.  Po ňom prichádza Eduard Mlynek v roku 1972, kedy prišlo sedem nových hudobníkov, bol doplnený skvalitnený repertoár a prišli aj prvé úspechy, s ktorými súvisí príchod prvého speváka Štefana Viléma a nové kroje. Na tieto prispelo JRD Myslenice, s čím súvisí aj nové meno kapely „DH JRD KARPATY“. Väčšiu finančnú a materiálnu pomoc od JRD dostala dychovka  až po roku 1974. Zaslúžil sa o to vtedajší predseda pán Augustín Krasňanský. Najväčší zlom v histórii dychovky nastal v roku 1976, keď prišiel Karel Suchý z posádkovej hudby z Bratislavy. Ako kapelník sa najviac zaslúžil o jej veľmi dobré meno doma i v zahraničí. Pod menom Grinavanka začala kapela vystupovať znova až od roku 1978. Toho roku kapela po nábore získala 23 mladých hudobníkov,  a tak si muzikanti vychovávali nastupujúcu generáciu. V tomto období vedľa seba existovali dokonca dve kapely - malá a veľká - v zmysle starší a mladší muzikanti. „ Malá Grinavanka “ pôsobila až do roku 1983. V tom čase prišli aj noví speváci Barbora Krasňanská a Ľubomír Halenkovič. Niektorí členovia postupne doplnili „ Veľkú Grinavanku “. Toto veľmi úspešné 16 ročné obdobie trvalo aj po roku 1994 t. j. po odchode pána Karola Suchého. V roku 1993 nastúpil na kapelnícke miesto dlhoročný zástupca kapelníka Miloslav Šmahovský, ktorý v Grinavanke pôsobí najdlhšie - od roku 1950 - 66 rokov. V tej dobe s Grinavankou spievali Miroslava Hančíková /Keráková/ a Alena Gažiová. Dychovku viedol do roku 1999, kedy sa stal kapelníkom na obdobie jedného roka pán Karol Urbanič starší, ktorý v kapele pôsobíl od roku 1986 a podieľal sa aj na úpravách niektorých skladieb v jej repertoári. Od roku 2000 do roku 2005 viedol Grinavanku Drahomír Šmahovský, ktorý sa stal jej členom v roku 1971. Od roku 2004 sa dychovka rozrástla o nové speváčky - Nikoletu Šmahovskú, Martinu Tahotnú, Martinu Frankovú /Gašparovičovú/ a speváka Ľubomíra Tahotného. Pri príležitosti 80 rokov svojej činnosti bola DH Grinavanka v roku 2001 ocenená primátorom mesta „Medailou za zásluhy a rozvoj mesta Pezinok“. V rokoch 2005 až 2012 viedol dychovú hudbu Grinavanka skúsený muzikant Ing.Vladimír Féder. V roku 2011, pri príležitosti 90. výročia nahrala svoj prvý CD nosič s názvom „ Na klebety nedaj“. V tom istom roku bola ocenená "Pamätnou plaketou primátora mesta Pezinok".

 

Od roku 2012 je umelecký vedúcim a kapelníkom Ing.Peter Feder, ktorý s Grinavankou nacvičil nový náročnejší repertoár, čím kapela získala väčšiu popularitu nielen doma na Slovensku, ale i na vystúpeniach v Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku a v Česku. Z jej úspešných vystúpení možno spomenúť viacnásobné účinkovanie na Celoslovenskej súťaží a prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde v roku 2013 získala umiestnenie v striebornom pásme a speváčky Grinavanky získali cenu za pozoruhodný spevácky výkon. Pravideľne účinkuje na Medzinárodnom súťažnom festivale malých dychových hudieb „Dychovky v preši“, kde v roku 2013  získala zlaté pásmo,  celkovo sa umiestnila na 2. Mieste a získala ocenenie za ženský spevácky výkon  a cenu predsedu medzinárodnej poroty. Od roku 2014 ju môžeme sledovať aj na televíznych obrazovkách hudobnej stanice SENZI TV. V tomto, pre Grinavanku jubilejnom roku, kedy kapela slávi 95.výročie, nahrala a vydala svoj druhý CD nosič s názvom „Grinavským chodníkom“.

 

Predsedom spolku dychovej hudby je Ľubomír Tahotný, kapelníkom a umeleckým vedúcim je Ing. Peter Feder. V súčastnosti s  Grinavankou spievajú Martina Tahotná, Anna Setnická, Ľubomír Tahotný, Ladislav Martinkovič.

 

Ing. Peter Feder

 
Najobľúbenejší učiteľ s titulom Zlatý Amos

Titul Zlatý Amos v ankete o najobľúbenejšieho slovenského učiteľa získal tento rok Maroš Jakim z Obchodnej akadémie (OA) Račianska v Bratislave. Tento dlhoročný pedagóg žije so svojou rodinou v Grinave. Vo večernom finále bojovalo v Košiciach osem učiteľov. Do ankety sa zapojilo 1597 žiakov, ktorí do jubilejného 10. ročníka ankety prihlásili celkovo 31 pedagógov. V minulosti pôsobil Maroš Jakim aj na našej základnej škole na Oreší. Gratulujeme ku krásnemu oceneniu jeho práce.

 

Foto: TASR

 

 
Stavanie mája

Je nádherný, rovný a vysoký...grinavský máj. Postavili ho hrdí Grinavčania, tak ako ich predkovia, bez žeriavov a iných technických pomôcok. Prípravy sú veľmi náročné, ale ten výsledok stojí za to. Zo srdca ďakujeme.

 

 

 
Deň Zeme v Grinave

 

Pri príležitosti Dňa Zeme prebehlo v Grinave aj tento rok niekoľko krásnych akcií. 22. apríla 2016 rodičia detí MŠ Orešie brigádovali v areáli materskej škôlky, v sobotu 30. apríla 2016 sa vydali dobrovoľníci s deťmi vyzbrojení igelitovými vrecami a rukavicami čistiť okolie jazier, vinohradov a priľahlého lesa v grinavskom chotári a 2. mája 2016 vyčistili žiaci ZŠ Orešie zo Školského klubu detí areál školy, ihriska a okolie pamätníkov padlých hrdinov I. a II. svetovej vojny. Mimoriadne si vážime všetkých týchto ľudí, ktorí sú ochotní nezištne obetovať svoj čas a námahu pre verejnoprospešné dobro a ktorí vedú aj deti k úcte k prírode a nášmu životnému prostrediu. 

 
ZŠ Orešie súťažilo v RTVS

Žiaci 5. ročníka Základnej školy Orešie účinkovali v zábavno-súťažnej relácii pre deti našej verejnoprávnej televízie RTVS Daj si čas, v ktorej nešlo len o znalosti z histórie, z praveku, ale aj o zručnosť, fantáziu a pohotovosť súťažiacich. Relácia bola odvysielaná 30. apríla 2016 a tak môžeme s hrdosťou informovať, že šikovným žiakom sa podarilo v súťaži zvíťaziť.

 

 

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 1 z 31