Počet podpisov k petícii

Viacerí sa pýtate, koľko je potrebných mať podpisov na petícii. Zákon neustanovuje počet podpisov, ktoré treba zozbierať, aby bola petícia platná, resp. aby sa ňou príslušný orgán musel zaoberať, iba v osobitných prípadoch ako napr. pri petícii na vyhlásenie miestneho referenda. Ani od septembra sa tento stav nezmení, len pribudne orgánu povinnosť okrem vybavenia petície, ju s petičným výborom a zástupcom aj vopred prerokovať, ak jej nemieni vyhovieť v plnom rozsahu. A tam sú stanovené počty, kedy musí byť petícia aj prerokovaná, pričom platí, že čím vyšší orgán, tým viac podpisov. My ale nepotrebujeme prerokovávať petíciu s vyššími orgánmi, ale s tými, ktoré majú kompetencie konať a rozhodovať o pripájači na obchvat a to je primátor a mestské zastupiteľstvo. Pri niektorých petíciách sa zbierajú podpisy aj niekoľko mesiacov, my však musíme postupovať rýchlo, pretože aj samotný proces schvaľovania Zmien a doplnkov rýchlo napreduje, dokonca až tak, že naši kompetentní nie sú ochotní presunúť  termín k prerokovaniu pripomienok ani o jeden deň. Takže bez ohľadu na to, koľko podpisov sa stihne zozbierať a koľko by ich ešte mohlo byť, hárky v najbližších dňoch, najneskôr do utorka 26.5.2015 pozbierame a rýchlo doručíme petíciu na mestský úrad. Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc.


Petičný výbor

Posledná zmena v Utorok, 26 Máj 2015 05:50