TASR a RTVS informujú o petícii k doprave v Grinave

 

Pezinok 28. mája (TASR) – Cez pezinskú mestskú časť Grinava prechádza podľa miestnych obyvateľov denne množstvo áut, vrátane kamiónov, ktoré spôsobujú hluk i prach. Občania taktiež tvrdia, že pre intenzívnu dopravu nedokážu bezpečne vyjsť s autami zo svojich dvorov a ani sa pripájať na hlavnú cestu z bočných ulíc. Riešenie vidia vo vybudovaní cestného obchvatu Pezinka, avšak nesúhlasia s jeho variantom, ktorý je prezentovaný v zmenách a doplnkoch územného plánu mesta. Rozhodli sa preto spísať petíciu, ktorú za niekoľko dní podpísalo 697 ľudí. Petičné hárky odovzdali na mestskom úrade v stredu (27.5.)

"Od petície očakávame to, že kompetentní prehodnotia svoje stanoviská, keďže navrhované zmeny a doplnky územného plánu mesta zatiaľ nie sú definitívne schválené," povedala pre TASR členka petičného výboru Gabriela Rusnáková. Nový územný plán mesta Pezinok navrhoval pripojenie z cestného obchvatu v križovatke s Limbašskou cestou alebo v bode súčasnej kruhovej križovatky pri obchodnom centre na Myslenickej ceste, čo by podľa petičného výboru znamenalo upokojenie dopravy v Grinave, zvýšenie bezpečnosti, kvality bývania či možnosti pre rozvoj cyklodopravy.

Rusnáková tvrdí, že to boli dve akceptovateľné riešenia napojenia obchvatu a počítalo sa s nimi ešte v novembri minulého roka. Tieto varianty boli podľa jej informácií taktiež prerokované so všetkými dotknutými. Nakoniec však mesto Pezinok obstaralo dokument s názvom Zmeny a doplnky územného plánu mesta Pezinok, ale s napojením obchvatu sa teraz počíta len v križovatke s Grobskou cestou.

"Nevieme, z akých dôvodov sa od konečného variantu zrazu upustilo, zrejme z finančných. To však nie je dôvod na prijatie riešenia, ktoré nebude z dlhodobého hľadiska dostatočne efektívne," tvrdí Rusnáková. Obyvatelia Grinavy sa totiž obávajú, že bude naďalej cez ich mestskú časť prechádzať množstvo áut a kamiónov. Petičný výbor preto apeluje na primátora i poslancov mesta Pezinok, aby prepracovali či schválili taký návrh, v ktorom sa doprava smerujúca z obchvatu pripojí v križovatke s Limbašskou cestou. Ak to nie je možné, požadujú vypustenie zakreslenia križovatky Grobskej cesty s plánovaným obchvatom z dokumentácie s tým, že umiestnenie križovatky bude riešené spodrobnením územnoplánovacej dokumentácie územným rozhodnutím. 

Primátor Pezinka Oliver Solga pre TASR uviedol, že petíciou sa už mesto zaoberá. Podľa jeho slov ale jej organizátori mohli svoje výhrady osobne oznámiť zhotoviteľovi územného plánu na minulotýždňovom prerokovaní dokumentu. "Obyvatelia však budú mať ešte veľa možností, ako sa k tejto veci vyjadriť," uviedol primátor. Podľa neho tak môžu napríklad urobiť pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie či pri územnom alebo stavebnom konaní.

 

Zdroj: Tlačová agentúra Slovenskej republiky

http://www.teraz.sk/regiony/pezinok-obyvatelia-grinavy-spisali-pet/137412-clanok.html

 

Pozn. petičného výboru:

Podľa slov pána primátora mohli organizátori petície svoje výhrady osobne oznámiť zhotoviteľovi územného plánu na minulotýždňovom prerokovaní dokumentu. O minulotýždňovom stretnutí však mesto Pezinok nikde nezverejnilo žiadnu informáciu. Ani že sa koná, ani kde sa koná a kto tam môže prísť.

 

Pán primátor tvrdí, že občania budú mať ešte veľa možností ako sa k veci vyjadriť, napríklad pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Faktom je, že dňa 5.5.2015 Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie, že strategický dokument Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto rozhodnutie 12.5.2015 zverejnilo Mesto Pezinok na svojej úradnej tabuli.

 

Pán primátor ďalej tvrdí, že budeme mať možnosť sa vyjadriť pri územnom či stavebnom konaní. To už bude neskoro, pretože pre územné či stavebné konanie bude predsa smerodatný záväzný územný plán mesta v zmysle prijatých zmien a doplnkov č. 1/2015 s vyústením obchvatu na Grobskú cestu.