Nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku vydal k návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok, ktoré okrem iného pripájajú obchvat na Grobskú cestu nesúhlasné stanovisko z dôvodu rozporu s územným plánom regiónu Bratislavského samosprávneho kraja!

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov sme si od dopravného inšpektorátu vyžiadali kópiu tohto stanoviska.

Posledná zmena v Streda, 03 Jún 2015 16:19