Odstraňovanie zatekania do suterénu

Určite ste si všimli stavebnú činnosť okolo obvodových múrov budovy Základnej školy Orešie. Ide o odstránenie problému zatekania do suterénnych priestorov, s ktorými škola bojovala. Zavedené  budú drenážne rúry a šachty, po vysušení múrov prídu na rad sanačné omietky. Predpokladaný termín odovzdania diela je koniec augusta 2015. Finančné prostriedky na odstránenie tohto havarijného stavu boli poskytnuté z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aj vďaka dlhodobému úsiliu riaditeľa Ondreja Koreňa bude prostredie školy zas o čosi príjemnejšie.