Exkurzia v Poľnohospodárskom družstve Viničné

V sobotu 14. mája 2011 Aktivity Grinava v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Viničné pripravili pre deti s rodičmi prehliadku areálu, mechanizmov a chovu kráv a teliat. Hneď na úvod deti ohromil traktor John Deere, ktorý pán traktorista predviedol v plnej kráse. Ďalej mali deti možnosť nazrieť do obilnej sýpky, videli napríklad z čoho sa vyrába chlieb alebo pukance. Veľkú radosť im spôsobila možnosť pohladkať teliatka alebo nakŕmiť kravičky. Vyzbrojení gumenými čižmami sa po areáli smelo pohybovali v sprievode zootechničky Márie Holickej, ktorá odpovedala na všetky zvedavé otázky detí ale aj dospelých. Dozvedeli sme sa napríklad, že PD Viničné je jedno z mála v okolí Bratislavy, v ktorom sa predáva čerstvé kvalitné kravské mlieko - vždy v pondelok, piatok a v sobotu od 15,00 h. do 17,00 h. a liter stojí iba 60 centov. Záver prehliadky deti strávili vo vozovom parku družstva, kde mali možnosť vyskúšať si rôzne poľnohospodárske stroje - od nepojazdných historických až po moderné mechanizmy, ktoré sa deti snažili "naštartovať". Vedeniu družstva ako aj prítomným zamestnancom patrí naše poďakovanie.

Galéria k článku