Prerušenie dodávky el. energie na ul. Jána Raka

Západoslovenská energetika, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 8. 3. 2016 v čase od 8.00 do 12.30 hod. bez dodávky elektrickej energie lokalita Jána Raka č. 2, 4, 600.