Zápis prváčikov na ZŠ Orešie v šk.roku 2016/2017

 

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa bude konať na Základnej škole Orešie v dňoch 7. a 8. apríla 2016 od 15.00 h do 18.00 h.

 

Každé dieťa, ktoré k 31. augustu 2016 dosiahne vek šesť rokov, sú jeho zákonní zástupcovia povinní prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápisu sa zúčastnia aj deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky. Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť platné občianske preukazy, alebo identifikačné karty a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

 

zdroj: TVpezinok.sk