Rozlúčka s Augustínom Krasňanským

Dňa 2. marca 2016 sme sa na cintoríne v Grinave naposledy rozlúčili s Augustínom Krasňanským, dlhoročným predsedom Poľnohospodárskeho družstva v Grinave.

 

Pán Augustín Krasňanský sa narodil 24. mája 1926. Po absolvovaní ľudovej školy prešiel na meštianku do Svätého Jura. Pokračoval v štúdiu na Obchodnej škole v Pezinku. Po ukončení školy si našiel prácu doma v Grinave. Nastúpil ako administratívna sila na Notársky úrad. Krátko po založení Jednotného roľníckeho družstva v 50-tych rokoch v Grinave sa stal jeho predsedom a následne po zlúčení družstiev s Pezinkom, Limbachom, Viničným a Slovenským Grobom aj predsedom zlúčeného JRD Pezinok. V 70-tych rokoch študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Vo  funkcii predsedu bol až do odchodu na dôchodok v roku 1986. Predseda, ako pána Krasňanského všetci volali, prežil celý život v poľnohospodárstve. Poľnohospodárske družstvo pod jeho vedením bolo mimoriadne progresívne a patrilo medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske družstvá v celom Československu.

 

S manželkou Annou vychovali 8 detí. Katarínu, Anežku, Máriu, Gustáva, Jána, Oľgu, Štefana a najmladšiu Blanku. Na svoju rodinu bol hrdý. Mnohopočetná rodina jeho detí sa rokmi rozrástla a Augustín sa mohol tešiť z 18 vnúčat a 5 pravnúčat. Nedeľné stretnutia a spoločné obedy sa stali v jeho rodine tradíciou. Živo sa zaujímal o dianie okolo seba. Debaty sa točili okolo rodiny, detí ale aj profesijných záležitosti ako vinohrady, víno a život v regióne. Mimoriadne sa tešil na chlapské rodinné stretnutia so synmi, zaťmi, synovcami a vnukmi pri víne. Všetci rešpektovali jeho názor a v tichosti ho nazývali náčelník. V rokoch na dôchodku sa venoval záhradke, vinohradu, vínu a vnúčatám. Bol predsedom Zväzu záhradkárov v Pezinku.

 

Manželstvo Anny a Augustína bolo príkladné. Na manželku sa absolútne spoliehal, bola mu celý život oporou. Zdravotné problémy Augustína prišli až v roku 2010, kedy manželka zomrela. Po jej smrti prišli ťažké zdravotné komplikácie, následkom ktorých ostal trvalo pripútaný na lôžku.

 

Po ťažkej chorobe zomrel 27. februára 2016 vo veku nedožitých 90 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutočnila 2. marca 2016 na cintoríne v Grinave. Celé smútočné zhromaždenie sa po obrade presunulo do priestorov areálu VVDP Karpaty, bývalého družstva, ktoré Augustín Krasňanský celý aktívny život budoval. Tam si všetci prítomní pripili na jeho pamiatku pohárom vína a tak sa práve tam symbolicky ukončila jeho životná púť.