Bločky o vývoze žúmp
Spoločenské organizácie - Kategoria spoločenske organizácie

K druhému bodu programu poslaneckého dňa 6. apríla 2016, teda k dažďovej kanalizácii pod hlavnou cestou, ktorá patrí BSK pri Škodovke a trojuholníkovom pozemku pri Myslenickej ulici, ide o to, že do tejto dažďovej kanalizácie sú spúšťané obyvateľmi splašky. Mesto Pezinok urobilo monitoring a zistilo, že na dažďovú kanalizáciu je napojených niekoľko domov pri hlavnej ceste. Podľa primátora nie je riešenie dávať pokuty a dohadovať sa, že jeden má tri deti a druhý štyri deti a preto vypúšťa viac a preto všetci vlastníci nehnuteľností na Myslenickej ulici majú predložiť v lehote do 30.6.2016 doklad o zneškodnení odpadových vôd zo žumpy vývozom za rok 2015 a ďalšie a doručia na mestský úrad. Primátor uviedol, že takýto postup je v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách a vodným zákonom. „Vyplníte tlačivo, priložíte bločky, faktúry a z tohto vypadnete.“ Distribúcia tlačiva bude prostredníctvom časopisu Pezinčan.

 

Obyvatelia upozornili na to, že hlavným problémom sú tony lístia a trávy, čo padá do toho kanála, ktorý nebol správcom aj 10 rokov čistený. V blízkosti kanála sa nedá otvoriť ani okno, nedá sa dýchať. Ak sa s tým nebude nič robiť, tak obyvatelia mienia zavolať televíziu. Primátor odpovedal, že sa majú obrátiť na Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy. Viacerí obyvatelia Grinavy sa začudovali, my tam máme volať? Nakoniec po dohode s primátorom poslanec Drahomír Šmahovský upresnil, že mesto prostredníctvom svojich pracovníkov zo životného prostredia dá výzvu VÚC. Poslanec Roman Šmahovský upozornil na to, že tento problém tu je od roku 2004, že sa potvrdila neprietočnosť kanála, zanesenie lístím aj splaškami, ale vlastník kanála odmietol už v minulosti dať kanál vyčistiť kvôli splaškom. Súčasne sa riešili aj vysychajúce topole, ktoré ohrozujú priľahlé majetky, pričom jeden strom aj padol. Primátor uviedol, že problém sa rieši, robia CT stromov za veľké peniaze a následne sa podľa toho rozhodne o výrube.