Grinavský kúsek 4.ročník

V sobotu 23. apríla 2016 sa uskutočnil 4. ročník grinavského turistického podujatia Grinavský kúsek. Na dve vyznačené trasy sa do grinavského chotára vydal rekordný počet 145 turistov. Najmä od tých hostí, ktorí tu boli prvýkrát bolo veľmi milé počuť, akú krásnu máme prírodu. Tiež si pochvaľovali organizáciu a atmosféru podujatia. Chcela by som sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli úspešnému realizovaniu a tým aj propagácii Grinavy. Máriovi Farkašovi ako vedúcemu Turistického oddielu Sokolíci Grinava a všetkým z partie. Rowan Hubánek , Peter Osuský, Pavol Ježík , Laci Sandtner, Nikolka Lišková, Norika Lišková, Miro Jurkovič, Veronika Hlavandová Jurkovičová, Peter Strezenický, Ivana Fajnorová , všetkým, ktorí priniesli koláčiky a drobnosti na občerstvenie, farskému úradu v Grinave, Lucke Stritovej za dvojitú obetu, ale hlavne všetkým za návštevu a účasť. Najpočetnejšiu skupinu hostí tvorili modranskí turisti, ktorých návštevu si veľmi vážime. Ďakujeme aj Zuzke Osuskej, ktorá sprevádzala najmladšiu účastníčku Vanesku Antalovú. Tešíme sa na ďalšie stretnutia. (ep)