Novinky o príprave výstavby kanalizácie v Grinave

Stretnutia občanov 11.5.2011 v ZŠ Orešie, ktorého hlavnou témou bola kanalizácia sa zúčastnili: primátor Mgr. Oliver Solga, vedúca odboru výstavby a územného plánovania Ing. Ľubica Mezeiová a poslanci za Grinavu PhDr. Milan Grell a Drahomír Šmahovský. Toto stretnutie bolo iniciované občanmi Grinavy, ktorí mali záujem dozvedieť ako sa postupuje vo veci výstavby kanalizácie. Podľa vyjadrenia primátora projektová dokumentácia je kompletná, financie sú pripravené, avšak stavebné konanie je možné začať až vtedy, keď budú k dispozícii podpísané súhlasné vyjadrenia od občanov, ktorých sa výstavba priamo týka tým, že zasahuje časť ich pozemkov. Drvivá väčšina takých pozemkov sú cesty, ktoré sú už verejne používané. Po diskusii, ktorá bola miestami búrlivá, v ktorej okrem iného zazneli sťažnosti občanov, bývajúcich pri potoku, že nelegálne vypúšťané splašky im znepríjemňujú životné prostredie zápachom. Ďalej poukázali na ďalší nelegálny jav - na Myslenickej ulici niektorí občania vypúšťajú splašky zo svojich domov do odvodňovacieho kanálu na hlavnej ceste.

Občanov predovšetkým zaujímal presný termín začatia realizácie výstavby kanalizácie. Posun v diskusii nastal, keď sa slova ujala pani Mgr. Iveta Bulavová, ktorá navrhla konkrétnu konštruktívnu pomoc pri získaní podpisov na zmluve o budúcej zmluve s mestom Pezinok. Takéto zmluvy sa budú týkať približne 500 obyteľov Grinavy, resp. vlastníkov pozemkov v Grinave a budú sa postupne v priebehu nasledujúcich mesiacov doručovať. Na základe tejto ponuky nasledujúci deň pani Bulavová spolu s ďalšími aktivistami pani Františkou Štrbovou s manželom Jaroslavom Štrbom a pánom Štefanom Handreichom, prevzali z Mestského úradu prvých 79 takýchto zmlúv. V spolupráci s mestom Pezinok, Mestským úradom Pezinok a pod záštitou grinavských poslancov začal tento tím pracovať a bol veľmi úspešný, pretože do jedného týždňa získali 77 podpísaných zmlúv pri osobných návštevách občanov. Pani Bulavová v mene mesta Pezinok a v mene svojich spolupracovníkov touto cestou ďakuje občanom za pozitívny prístup k tejto záležitosti. Je nesmierne dôležité uvedomiť si, aký dlhodobý problém je kanalizácia v Grinave. Kanalizácia prinesie nielen modernizáciu obce, ochráni životné prostredie ale v neposlednom rade zhodnotí aj ceny nehnuteľností v našej mestskej časti. Všetci ľudia, zainteresovaní v príprave výstavby kanalizácie apelujú touto cestou na tých občanov, ktorí by snáď váhali s podpisom, ako sa to doteraz stalo v dvoch prípadoch, aby si uvedomili, že ide naozaj o bezpochyby dobrú vec, veľmi potrebnú a netýka sa nás iba teraz ale, a to predovšetkým, ide o budúcnosť a o spoločne prospešný záujem. O ďalšom priebehu a postupe všetkých prípravných prác Vás budeme určite informovať.