Vyrovnávanie ciest

Pred časom prebehla na Facebooku v skupine Pezinok diskusia o vývoze "bordelu" do grinavského chotára. Už vtedy sme upozorňovali na to, že nejde o vývoz odpadu, ale o kontrolované a regulované navážanie zeminy na vyrovnávanie ciest a terénu v chotári, v réžii VVDP Karpaty. Prikladáme fotografie z dnešného dňa od agronóma VVDP pána Lukáša Krasňanského o spracovaní uvedenej navážky. V každom prípade ďakujeme, že sledujete, čo sa deje v našom chotári a že sa podieľate na jeho ochraňovaní.