Vedenie mesta Pezinok - primátor

Primátor mesta Pezinok

 

Mgr. Oliver Solga bol na volebné obdobie r. 2010 - 2014 zvolený do funkcie primátora mesta Pezinok ako nezávislý kandidát. Nebol a nie je členom žiadnej politickej strany. Narodil sa v 3. 8. 1954, je ženatý, má syna Adama, pôvodným povolaním historik umenia. Má dlhoročnú pedagogickú prax, pracoval i ako šéfredaktor časopisu Pezinčan, viac ako 30 rokov sa venuje výtvarnému umeniu, najmä tvorbe kresleného humoru, poštových známok a ilustrácií. Predchádzajúce tri volebné obdobia bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku, v r. 1998 - 2002 vykonával funkciu zástupcu primátora Mesta Pezinok. Do funkcie primátora bol zvolený prvýkrát v roku 2002, opakovane v rokoch 2006 a 2010. Viac informácií