Mapa Samuela Mikovínyho z roku 1740

Slovák Samuel Mikovíny (1692 - 1750), pochádzajúci z Cinobane, bol významnou osobnosťou v uhorskej kartografii. V Nemecku študoval matemetiku, prírodné vedy a učil sa aj rytectvu. Bol všestranným polytechnikom - inžinierom. Najviac času však venoval práve geodézii, architektúre a kartografii. V roku 1731 ho kráľ Karol III. poveril vypracovaním mapy stolíc pre Matejom Belom redigovanú sériu vlastivedných monografií o jednotlivých stoliciach, známu pod menom Notície. Mikovíny si vytvoril vlastný nultý poludník, ktorý prechádzal juhozápadnou vežou Bratislavského hradu. Pomocou trojuholníkovej siete zmeral vzdialenosti s oveľa väčšou presnosťou ako jeho predchodcovia. Meracie stanovištia mal na Bratislavskom hrade, na Pustom kostolíku medzi Račou a Svätým Jurom a na Červenom Kameni a pomocou trigonometrie meral vzdialenosti k ďalším bodom na Zobore, na vrchu Vološtín a na Sitne. Takto sa mu podarilo vytvoriť kvalitné mapy. Zaujímavý je názov našej mestskej časti, uvedený na tejto mape, už v roku 1740, ako Grinava a tiež obyvateľstvom používaný názov Grienau. Na mape ďalej nájdete napríklad Basin - Pezinok, Schwantzbach - Viničné, Lanbach - Limbach, Toth Gurab - Slovenský Grob. 1/ Mapa - detail 2/ Mapa z roku 1740