Nový kňaz v našej farnosti

Od júla 2011 sa stal správcom grinavskej  farnosti a filiálky Limbach pán farár Milan Sova.  Požiadali sme ho o krátky rozhovor.

 

Pán farár, vitajte v Grinave. Kedy ste navštívili Grinavu prvýkrát a aký bol Váš prvý dojem?

 

 

Cez Grinavu som občas prechádzal. Poznal som ju z rozprávania mojich priateľov, bývalých grinavských kňazov Antona Solčianskeho a Petra Slepčana. Po obdržaní poverenia od pána arcibiskupa som sa prišiel pozrieť na moje budúce pôsobisko, ale keďže Grinava v tom čase nemala vlastného kňaza, našiel som faru zamknutú.

  

    

Odkiaľ pohádzate a kde ste študovali?

 

Pochádzam z Piešťan, z paneláku. Gymnázium som absolvoval v Piešťanoch. Po skončení strednej školy som nastúpil na Rímsko-katolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po troch rokoch som pokračoval v teologických štúdiách v Ríme na Pápežskej univerzite svätého kríža. Po zavŕšení týchto štúdií som pokračoval v postgraduálnom štúdiu so zameraním na Sväté písmo na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. V rámci tohto štúdia som jeden semester absolvoval aj na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Týmto štúdiom som získal licenciát zo Svätého písma, čo je prvý stupeň doktorandského štúdia. V súčasnosti som opäť študentom Rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, kde si dorábam druhý stupeň doktorandského štúdia. Ordinovaný za kňaza som bol 4. júla 1998 v Trnave.

 

 

Aké boli Vaše predchádzajúce pôsobiská?

 

 

Od roku 2002 som pôsobil ako kaplán vo farnostiach Veľké Kostoľany, Malacky a Bratislava – Vrakuňa. Od júla 2004 som bol vymenovaný za správcu farnosti  v Bratislave – Rusovciach, kde som pôsobil 5 rokov.  Do Grinavy som prišiel z pozície správcu kostola Sv. Alžbety v Bratislave, kde som pôsobil 2 roky.

 

 

 Ako vnímate náš kostol?

 

 

Veľmi rád poznávam starobylé chrámy a priznám sa, že som doteraz nevedel, že v Grinave je taký cenný kostol. Pripadá mi však trochu atypický kvôli prístavbe, čím neumožňuje priamy kontakt so všetkými prítomnými.

 

 

Akí sú farníci?

 

 

Veľmi pozitívny dojem zanechala vo mne už prvá svätá omša, na ktorej ľudia spievali a zapájali sa so značným oduševnením, čo v poslednej dobe v iných farnostiach nie je až také bežné. Ľudia sú veľmi priateľskí, aktívni a ochotní pomáhať, za čo som vďačný a veľmi si to cením. 

 

 

 

 

Ďakujeme za rozhovor a želáme Vám príjemný pobyt v Grinave.

Zhovárala sa Eva Kulichová