Historická rodinná databáza evanjelických rodín

Podrobne spracovanú databázu príslušníkov evanjelických rodín z Grinavy, Pezinka, Limbachu a Svätého Jura, roztriedených podľa abecedného poradia priezvísk, miesta narodenia a úmrtia, môžete nájsť na nemeckej internetovej stránke, venujúcej sa rodokmeňom - genealogy.net. Odporúčanie na túto zaujímavú internetovú databázu nám poskytol pán Radovan Rusnák. Na preklade údajov z tejto stránky do slovenského jazyka spolupracovala Grinavanka pani Júlia Rusnáková. Priamy vstup do databázy nájdete na tu:

 

http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=boesing&b=A&lang=sk