Dopravné spojenie - autobusy

Autobusové spojenie v GrinaveAutobusové spojenie v Grinave je zabezpečované prostredníctvom siedmich autobusových zastávok spoločnosťou Slovak Lines, a.s.. Štyri sa nachádzajú na Myslenickej ulci, dve približne protiľahlé pri Evanjelickom kostole, dve rovnako protiľahlé sa nachádzajú pri budove bývalej pošty, tieto zastávky sa dlhodobo označujú v cestovných poriadkoch ako "Jednota", čo je označenie niekdajšieho reťazca potravín. Ďalšie zastávky sa nachádzajú na začiatku Limbašskej cesty a sú využívané až z troch smerov. Zastávka na Štúrovej je obsluhovaná predovšetkým počas školského roka a zabezpečuje dopravu školákov z blízkeho okolia. Posledná zastávka sa nachádza pod novým železničným nadjazdom.

 

 

Odchody autobusov zo všetkých zastávok nájdete tu.

*AKTUALIZOVANÉ 20.1.2012*

Odchody zo zastávky pri bývalej pošte smer Bratislava

Odchody zo zastávky pri bývalej pošte smer Pezinok

Odchody zo zastávky pri kostole smer Bratislava

Odchody zo zastávky pri kostole smer Pezinok

Odchody z rázcestia smer Pezinok a Bratislava

Odchody z rázcestia smer Limbach

Odchody zo Štúrovej

Odchody zo železničnej stanice