Hudobno-spevácka skupina JaJoBa

JaJoBa je hudobno - spevácke združenie dôchodcov zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave. Vzniklo v roku 2004. Harmonikárom skupiny je Jozef Krajčovič a speváčky sú Mária Anna Mlyneková, Božena Krajčíriková, Zlata Baginová a Vlasta Kostelančíková. JaJoBa vystupuje na rôznych spoločenských podujatiach v Grinave, vrámci programov Jednoty dôchodcov Slovenka a zúčastnila sa aj na súťaži.