Výtvarníček, každý pondelok

Výtvarný krúžok pod vedením Zuzky Strečanskej pre deti od 4 do 7 rokov, každý pondelok v čase od 17,00 hod. do 18,00 hod., v priestoroch Základnej školy Orešie.