Poslanecký deň 2. novembra 2011

 

Integrovaný klub v Grinave bol 2. novembra 2011 miestom stretnutia poslancov našej mestskej časti Drahomíra Šmahovského a PhDr. Milana Grella s občanmi, ktoré sa koná každú prvú stredu v mesiaci. Na stretnutie zavítalo celkom 13 občanov Grinavy, ktorí predniesli viaceré požiadavky. Žiaľ, viaceré tieto požiadavky sú dlhodobo známe, avšak do týchto dní sa nepodarilo zabezpečiť ich uspokojivé riešenia. Ide v prvom rade o kanalizáciu. Viacerí z prítomných občanov sú dobrovoľnými aktivistami v tejto záležitosti, ako sme vás už viackrát informovali. Sami, vrámci svojho voľného času, pomáhajú mestu zabezpečovať podpisy vlastníkov pozemkov, dotknutých výstavbou kanalizácie, avšak nevidia reálny postup v ďalších potrebných krokoch zo strany Mestského úradu v Pezinku, predovšetkým právneho oddelenia.

 

Občania vyjadrili sklamanie nad týmto stavom veci, nakoľko ako viackrát odznelo, postup vo vybavovaní kanalizácie je extrémne zdĺhavý. Žiaľ, potvrdzuje to aj vyjadrenie zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, z ktorej na základe zisťovania obyvateľov Grinavy prišlo vyjadrenie,  že s takýmto liknavým postupom samosprávy pri zavádzaní kanalizácie sa ešte nestretli. V tejto súvislosti zazneli aj otázky nad možným pokutovaním mesta za nevybudovanie kanalizácie do konca roku 2015, kedy z Európskej únie hrozia aglomeráciám nad 2 000 obyvateľov za nevybudovanie kanalizácie pokuty až do výšky 725 000 EUR.

 

Pán poslanec Grell prítomných informoval, že od posledného rokovania MsZ v Pezinku kedy bolo schválených ďalších cca 30 majetkových prevodov z dôvodu výstavby kanalizácie, do dnešného dňa nie sú vystavené zmluvy, na ktoré tak netrpezlivo grinavskí aktivisti čakajú. Pán poslanec Drahomír Šmahovský v reakcii na vypočuté uviedol, že na rokovaní Mestského zastupiteľstva, plánovaného na 8. novembra 2011, vystúpi s poslaneckou interpeláciou práve kvôli situácii v riešení grinavskej kanalizácie.

 

 

Občanov z Družstevnej ulice zaujímalo, v akom štádiu sa nachádza realizácia dohodnutých krokov zo stretnutia dňa 28. septembra 2011, kedy bolo medzi zástupcami mesta, na čele s pánom primátorom, dohodnuté obnovenie obojsmernej premávky na Družstevnej ulici v časti od križovatky s ulicou Dominika Virgoviča po križovatku s Cintorínskou ulicou. Pán poslanec Šmahovský poskytol informácie o tom, že v priebehu budúceho týždňa (t. j. od 7.11.2011 do 11.11.2011) by sa dohodnuté zmeny mali na uvedenom úseku Družstevnej ulice zrealizovať.

 

 

Rozsiahlu diskusiu vyvolala odpoveď na podnety z októbrového poslaneckého dňa v Grinave. List zo dňa 25. októbra 2011, v ktorom pán primátor odpovedal na 5 podnetov občanov vyznieva pomerne bezvýchodiskovo. Na základe týchto informácií občania jasne pomenovali ďalšie problémy Grinavy – hlavná cesta a rómska osada v Glejovke. Predovšetkým čo sa týka uvedenej osady, bez aktívnej spolupráce mesta a urýchleného hľadania koncepčného riešenia, nám problémy z Glejovky čoskoro prerastú cez hlavu.

 

Odpoveď na interpelácie poslancov MsZ v Pezinku za Grinavu, na základe podnetov občanov:

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zo všetkých uvedených skutočností vzišla akútna požiadavka občanov na stretnutie s vedením mesta, predovšetkým s pánom primátorom Mgr. Oliverom Solgom a s pracovníkmi Mestského úradu z oddelenia životného prostredia, výstavby a územného plánovania a právneho oddelenia. Občania sú sklamaní, že mesto odsúva a nerieši spomínané dlhoročné problémy v Grinave a preto chcú iniciovať diskusiu s kompetentnými predstaviteľmi mesta. Veria, že to opäť nebude iba spoločenská rozprava, ale že sa na svoje konkrétne otázky dozvedia konkrétne odpovede.