Informačné tabule

Prvé dve zo štyroch informačných tabúľ boli inštalované na Myslenickej ulici - pri motoreste Alpinka a neďaleko bývalej pošty. Nájdete v nich informácie o poslancoch, o uplynulých udalostiach, ako aj o pripravovaných akciách, spolu s kalendárom podujatí. Tabule budú aktualizované vždy podľa potreby, najmenej však každý mesiac. Ďalšie dve tabule pribudnú na križovatkách Myslenickej so  Štúrovou a - Hurbanovou. (ek)