Dokumentácia problémov na hlavnej ceste

V piatok 18. novembra 2011 sa stretla pracovná skupina v zložení viceprimátor Ing. Miloš Andel, JUDr. Dušan Vilím a občiansky aktivista pán Walter Bunčák a fotograficky zdokumentovali hlavné problémy, spojené s cestou II./502 a to predovšetkým stav chodníkov. Táto pracovná skupina a jej stretnutie je jedným z dohodnutých krokov, ktoré boli navrhnuté na stretnutí občanov s primátorom Mgr. Oliverom Solgom, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 2011 v Integrovanom klube v Grinave. (ek)