Školský obvod ZŠ s MŠ Orešie

Na zasadnutí Komisie školstva a mládeže dňa 30.11.2011, ktorej členkou je Grinavanka Eva Kulichová, bol jedným z prerokovávaných bodov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 15/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN c. 4/2004 o určení školských obvodov Mesta Pezinok, v znení VZN c. 13/2004 a VZN c. 12/2007. Podľa tohto návrhu by do školského obvodu Základnej školy s Materskou školou Orešie patrili tieto ulice:

 

Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Štúrova, Trnková, Ulica Jamnických, Vincúrska, Vinice, Za Panskou záhradou, Železničná, obec Limbach a obec Viničné. Členovia komisie v hlasovaní podporili tento návrh a je teda pripravený na schválenie v Mestskom zastupiteľstve. (ek)