Decembrový poslanecký deň

Pravidelné stretnutie občanov našej mestskej časti s poslancami Drahomírom Šmahovským a PhDr. Milan Grellom sa konalo v stredu 7. decembra 2011 od 18.00 hod. v Integrovanom klube. Hlavnou témou bola opäť kanalizácia a postup mesta v tejto záležitosti. Na ostatnom stretnutí občanov s primátorom Mgr. Oliverom Solgom a pracovníkom majetkovoprávneho oddelenia Mgr. Matejom Tarbajom bolo občanom prisľúbené, že mesto zabezpečí spracovanie zmlúv s dotknutými vlastníkmi nehnuteľností prostredníctvom externej firmy. K dnešnému dňu nie je výber ukončený. Podľa vyjadrenia vedúcej majetkovoprávneho oddelenia Mestského úradu, oslovili tri firmy, z ktorých jedna nereagovala, ďalšia nemá záujem a s jednou budú rokovať o podmienkach možnej spolupráce. O ďalšom postupe vás budeme informovať. Na záver sa v diskusii  občania vyjadrovali ku komunikácii pracovníkov Mestského úradu s obyvateľmi mestskej časti Grinava. (ek)