Alexander Ilečko

 

Akademický sochár Alexander Ilečko (1937) pochádza z rodiny, v ktorej mali k umeniu všetci veľmi blízko. Jeho otec, Jozef Ilečko, známy akademický maliar a matka Anna, rodená Mariániová, profesorka matematiky a kreslenia,

nasmerovali záujem najstaršieho syna na oblasť výtvarného umenia. V roku 1944 sa rodina presťahovala do Revúcej, kde jeho teta Mária Mariániová, zasväcovala malého synovca do práce reštaurovania oltárov a nástenných malieb v kostoloch. V roku 1954 zmaturoval na Gymnáziu v Revúcej a rodina sa znova presťahovala - do Modry. V rokoch 1954 - 1961 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave maliarstvo a sochárstvo. Na základe štipendia Herdovej ceny navštevoval v rokoch 1967 - 1968 Akadémiu výtvarných umení vo Viedni. Začiatkom 60. rokov si postavil dom s ateliérom v Grinave a od vtedy sa venuje sochárskemu umeniu. Používa rôzne materiály - drevo, hlinu, bronz, kameň, sadru. Zúčastňuje sa na rôznych sochárskych výstavách a sympóziách. Za svoju umeleckú tvorbu získal viaceré ocenenia. V roku 2003 mu Matica slovenská udelila cenu Miloša Alexandra Bazovského za významnú sochársku tvorbu. Dodnes tvorí vo svojom ateliéri v Grinave.