Januárový poslanecký deň

V novom roku so starými problémami. Aj tak by sa dal charakterizovať prvý poslanecký deň tohto roka, ktorý sa uskutočnil v stredu 4. januára 2012 v Integrovanom klube. Občania sa zaujímali o aktuálny stav vo vybavovaní agendy okolo kanalizácie, o problémy s chodníkmi na hlavnej ceste, o možnostiach zamedzenia čerpania vody z cintorína občanmi Glejovky, o stave miestnych komunikácií. Novým problémom je stav zbúraniska bývalej požiarnej zbrojnice na Myslenickej a neželané "návštevy" v tomto priestore. Ďalej občania poukázali na problémy s odvoňovaním niektorých častí Grinavy. O všetkých skutočnostiach, spojených s tými problémami, ktorými poslanci disponujú, boli prítomní oboznámení. V ostatných prípadoch budú informovaní na najbližšom poslaneckom dni. (ek)