Klub paličkovanej čipky

Členky Klubu paličkovanej čipky v Grinave sa pod vedením pani Júlie Rusnákovej stretávajú pravidelne každý utorok, vždy od 13.30 hod. do 16.30 hod. v Integrovanom klube na Štúrovej ulici. Klub paličkovanej čipky v Grinave je otvorený aj pre nové členky ale aj členov. S umeleckými dielami členiek Klubu paličkovanej čipky sa môžete stretnúť na tradičných grinavských podujatiach.