ThDr. h. c. Ján Michalko

Profesor a dekan na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, biskup Ján Michalko (1912 - 1990) absolvoval teologické štúdium v Bratislave a v Bazileji. Ako evanjelický kňaz pôsobil na viacerých miestach.

V rokoch 1948 - 1953 bol kňazom v Mysleniciach (dnešná Grinava). Popri pastoračnej činnosti ďalej študoval a dosiahol titul docent a profesor. Bol spoluzakladateľom Kresťanskej mierovej konferencie, členom výboru Svetového luteránskeho zväzu. Literárne tvoril a publikoval cirkvené spisy a teologické zborníky. Preložil Lutherov Malý katechizmus a Augsburske vyznanie viery.