MUDr. Ján Fröhlich

Doktor Fröhlich sa narodil v roku 1892. Po skončení teologických štúdií pôsobil ako diakon vo vojenských nemocniciach a ako poľný kurát na Piave v čase 1. svetovej vony. V roku 1919 bol kaplánom v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1920 a 1946 pôsobil ako Evanjelický kňaz v Grinave. V tom období študoval medicínu a v roku 1937 bol na Lekárskej fakulte Univerzity komenského v Bratislave promovaný a získal titul MUDr. V obci ako kňaz požíval veľkú úctu, nezištne a často zdarma liečil najmä deti, starých a chudobných ľudí. Po 2. svetovej vojne boli občania nemeckej národnosti z ČSR vysťahovaní. Medzi nimi i pán farár Fröhlich, ktorý spolu so svojimi veriacimi odišiel do Nemecka, kde vydal nemecký spis Grünau.