Februárový poslanecký deň

Informácie z pravidelného stretnutia občanov s poslancami našej mestskej časti z 1. februára 2012, prináša pán poslanec Drahomír Šmahovský (aktualizované 6.2.2012):

 

Pani Mikulová s manželom poďakovali poslancom, Mestu Pezinok a firme Petmas za promptné vyčistenie mreže pri kanalizačnej vpusti na ulici Jána Raka. Zároveň požiadali o opravenie dvoch hlbokých výtlkov na ulici Orešie pred domom číslo 15, nakoľko je tam problém najmä teraz v zimnom období prejsť autom. Pán Eduard Kriška z Myslenickej ulice poďakoval poslancom a Mestu Pezinok za rýchle prešetrenie oznámených problémov týkajúcich sa zbúraniska na pozemku bývalej požiarnej zbrojnice - bolo poškodené oplotenie a zaregistroval pohyb podozrivých osôb v záhradách susedných domov. V mieste zbúraniska bol vykonaný Štátny stavebný dozor.

 

Pán Štefan Dugovič prišiel s podnetom a návrhom na označenie prechodu pre chodcov okrem stacionárnej dopravnej značky aj vodorovným značením t.j. "zebra" na Hurbanovej ulici pri výjazde na Myslenickú ulicu a na Cintorínskej ulici pri výjazde na Myslenickú ulicu. Zároveň požiadal, aby pri výjazde z Cintorínskej ulice na Myslenickú bola osadená dopravná značka STOP. Ako dôvod uviedol, že tento úsek a táto križovatka je veľmi neprehľadná a vodiči nerešpektujú prechádzajúcich chodcov z chodníka na chodník  a dochádza tam ku kolízii a ohrozeniu chodcov.


Pani Mária Sandtnerová prišla s informáciou, že v Glejovke v opustenej záhradkárskej osade tamojší obyvatelia už vysekávajú ovocné stromy na cudzom pozemku nakoľko nemajú čím kúriť. Ich správanie robí  zlé meno mestu Pezinok, a poukazujú na to už aj cestujúci z iných miest, ktorí okolo Glejovky cestujú  železničnou dopravou.


Pán Walter Bunčák sa zaujímal okrem iného aj o postupe mesta pri vysporiadaní pozemkov pre vybudovanie kanalizácie v Grinave a riešenie rozšírenia úzkych chodníkov na Myslenickej ulici. Týmto otázkam, ktoré predložil pán Walter Bunčák sa bude venovať aj Mestské zastupiteľstvo v Pezinku pri svojom riadnom zasadnutí dňa 14.2.2012. O výsledku vás budeme včas informovať.

 

Aktualizované podnety občanov:

 

Pán Vendelín Krasňanský oznámil, že má odsledovaný pohyb Rómov z Glejovky tak, že prívesným vozíkom zabezpečujú spoplatnené "služby" odvozu smetia a nepotrebných vecí občanov z Pezinka a okolia. Odvezú to však nie na smetisko, ale k sebe do Glejovky. Čo sa dá podľa nich použiť to si zoberú a ostatné dávajú na kopu do záhradkárskej osady. O sekaní ovocných stromov v tejto lokalite som vás už informoval. Ide o životné prostredie nás všetkých!


Ďalej pán Krasňanský v lokalite Za pánskou záhradou v Grinave smerom na Limbach  2.2.2012 videl osobu /chlapa/, ktorý vysekával a vypilovával stromy v blízkosti grinavského potoka na novom sídlisku, pričom tvrdil, že je to jeho pozemok a on si môže robiť čo chce. Na toto územie nevpustí ani deti. Má pri sebe vždy psov a vyhráža sa. V tom čase tadiaľ prechádzala aj hliadka Mestskej polície, ktorá robila obhliadku. Jej členovia sa pýtali p. Krasňanského čo sa deje. Vysvetlil im čo zažil. Išli to prešetriť. Avšak výsledok nevieme. Zisťujeme, či majú o tom záznam, alebo zvodku z uvedeného dňa. Veľmi by to pomohlo, nakoľko nevieme či tvrdenia tej osoby sú pravdivé, že je to jeho pozemok. Aj keby bol, tak máme určité pravidlá a zákony týkajúce sa životného prostredia. Táto lokalita je vzácna ako pre zver, vtáctvo aj pre nás pre ľudí. Chráni nás pred vetrom a záplavami, ak sa naruší, doplatíme na to všetci. Povodie Dunaja tam pre nás ako ochranu vytvorilo aj dva ochranné splavy.