Organ v Evanjelickom kostole

Jednomanuálový pedálový organ postavil Martin Šaško, senior z Brezovej pod Bradlom v roku 1875 pre evanjelický kostol v Modre - Kráľovej. Nástroj mal zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. Klaviatúry a registrové munubriá boli na zadnej stene organovej skrine. V Modre - Kráľovej slúžil svojmu účelu do začiatku 50. rokov 20. storočia,

keď ho nahradil väčší a modernejší trojmanuálový nástroj. Šaškov nástroj našťastie nezanikol, ale bol znovu postavený v trochu pozmenenej podobe v evanjelickom kostole v Grinave. V súčasnosti má samostatný hrací stôl postavený pred organovú skriňu. Je príznačné, že kým starý nástroj po oprave dobre slúži doteraz, moderný trojmanuálový organ v Modre - Kráľovej patrí už minulosti.

 

Slovenské historické organy, Bulletin 14. medzinárodného hudobného festivalu, 2005