Marcový poslanecký deň

Na marcovom stretnutí poslancov s občanmi, ktoré sa uskutočnilo v stredu 7. marca 2012 v Integrovanom klube sa opäť diskutovalo na aktuálne témy. Pán Pitra z ulice Orešie upozornil na otrasný stav vozovky na ulici Orešie od križovatky s Matuškovou ulicou. Poukázal na fakt, že v iných častiach Grinavy, resp. aj v iných častiach ulice boli už vykonané opravy vozovky po zime, asfaltovanie, avšak v druhej časti ulice neboli opravy vykonané. Tento stav sa mu javí ako dlhodobý, keď aj v zimných mesiacoch sa na ulici Orešie od spomínanej križovatky nevykonáva zimná údržba. V ďalšej časti stretnutia sa pani Šindelárová, pani Bulavová a pán Németh dotazovali na aktuálny stav vybavovania agendy súvisiacej s kanalizáciou v Grinave. Poslanec Drahomír Šmahovský občanov informoval, že v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku zo dňa 14.2.2012 mala byť zmenená organizačná štruktúra Mestského úradu v Pezinku, keď od 1.3.2012 mala byť vytvorená pracovná pozícia "právnik" pre spracovanie potrebných materiálov, súvisiacich s kanalizáciou. Podľa informácií z Mestského úradu v Pezinku sa do výberového konania prihlásilo niekoľko desiatok záujemcov, výsledok však k dnešnému dňu nie je známy, preto budú ďalšie informácie občanom poskytnuté na najbližšom poslaneckom dni. Treťou témou marcového poslaneckého dňa boli tri kritické body z Myslenickej ulice - dva úseky chodníkov s nevyhovujúcou šírkou a absentujúce vodorovné dopravné značenie na križovatke ulíc Myslenická, Hurbanova a Cintorínska. V tejto oblasti sa pre Grinavu aktivizuje pán Walter Bunčák. Aktuálny stav v tejto veci objasnil prítomný architekt Ing. Radovan Rusnák, ktorého oslovilo vedenie Mesta Pezinok so žiadosťou o návrh riešenia uvedených problémov. Najkritickejšie miesta chodníkov na Myslenickej ulici - pri dome číslo 57 v smere do Pezinka a pri evanjelickom kostole v smere do Bratislavy, budú pripravovanou úpravou rozšírené na 130 a 135 cm, čo je maximálne možné rozšírenie s ohľadom na existujúci stav. Križovatka Myslenickej, Hurbanovej a Cintorínskej bude doplnená vodorovným dopravným značením - pribudne prechod pre chodcov. (ek)