Prezentácia projektu Revitalizácia parku v Grinave

Malebný priestor Pivnice u Štefana bol v utorok 13. marca 2012 miestom prvej verejnej prezentácie pripravovaného projektu Revitalizácia parku historickej časti Grinava, ktorý predstavili autor návrhu architekt Ing. Radovan Rusnák a grinavský poslanec PhDr. Milan Grell. Pozvanie na toto podujatie prijali aj najvyšší predstavitelia mesta Pezinok - primátor Mgr. Oliver Solga a viceprimátori Ing. Miloš Andel a Ing. Ján Čech. Hlavnou myšlienkou projektu je rekonštrukcia a zveľadenie priestoru medzi katolíckym a evanjelickým kostolom na Myslenickej ulici, ktorý by mal slúžiť ako priestor pre obyvateľov Grinavy na stretávanie sa, organizovanie rôznych podujatí, relax a tiež dôstojné miesto pre pamätníky obetí oboch svetových vojen. Priestor námestia by mal smerom k Základnej škole nadväzovať na nový most a pešiu zónu - chodníky z oboch strán potoka, lemované zeleňou, lavičkami a verejným osvetlením. V ďalšej etape je zámerom prepojiť tento areál s detským ihriskom v priestoroch bývalej školy a športoviskom v priestore súčasnej Základnej školy Orešie. Autor projektu Ing. Radovan Rusnák priblížil technické detaily a zámery projektu a PhDr. Milan Grell a primátor Mgr. Oliver Solga informovali o administratívnych úkonoch, ekonomických aspektoch a stanovených termínoch, spojených s podaním projektu. V diskusii sa prítomní obyvatelia venovali praktickým otázkam využiteľnosti revitalizovaného parku a tiež niektorým aktuálnym otázkam, týkajúcich sa Grinavy. Projekt Revitalizácie parku historickej časti Grinava obyvateľov zaujal a možno konštatovať, že prijali myšlienky architekta Rusnáka a poslanca Grella o pozdvihnutí našej mestskej časti. Ako poznamenal aj primátor Mgr. Oliver Solga, víta v tomto smere nové aktivity občanov, brigády a dobrovoľníctvo, ktoré sú znakom občianskej angažovanosti. Aj preto sa aj my tešíme, že sa s vami stretneme pri realizácii tohto projektu. (ek) Fotogaléria k článku foto: Matej Kulich