Žiadosť o projekt schválená

Na programe mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bola okrem iného aj žiadosť o súhlas s projektom "Revitalizácia - obnova parku v historickej časti Grinava", ktorú predložil Mgrr. Miroslav Šebesta, prednosta Mestského úradu v Pezinku. Projekt predstavil poslanec PhDr. Milan Grell, s doplňujúcimi informáciami vystúpil aj poslanec Drahomír Šmahovský. Prítomní poslanci Mestského zastupiteľstva v následnom v hlasovaní jednomyseľne schválili žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu. Celková výška finančných prostriedkov, plánovaných na projekt je 420.580,- EUR, z toho zo zdrojov Európskej únie je plánovaná suma 399.551,- EUR a z rozpočtu mesta suma 21.029,- EUR. Poslanci ďalej schválili nájmy nehnuteľností, dotknutých pripravovaným projektom. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola prítomná ako verejnosť aj skupina Grinavanov a tí sa prostredníctvom poslanca Drahomíra Šmahovského informovali u primátora Mgr. Olivera Solgu na nové skutočnosti v súvislosti s kanalizáciou - predovšetkým na to, či bol už prijatý nový právnik na spracovávanie agendy, súvisiacej s kanalizáciou. Podľa slov primátora Mgr. Olivera Solgu zo 68 záujemcov, ktorí sa prihlásili na túto pozíciu vybrali 14 záujemcov, s ktorými sú naplánované pohovory na 21. marca 2012. (ek) Fotogaléria k článku Foto: Matej Kulich