Pomník Padlým hrdinom

Padli v I. svetovej vojne 1914 - 1918

J. Čermák 1893 - 1915, J. Franko 1892 - 1915, Št. Gašparovič 1887 - 1915, Št. Klamo 1894 - 1916, G. Krahulec 1897 - 1918, J. Krasňanský 1897 - 1914, A. Mlynek 1894 - 1918, Fr. Novotný 1881 - 1918, Fr. Pažitný 1881 - nezv., J. Pažitný 1890 - 1915, Ľ. Steberl 1891 - 1918, F. Schüssler 1891 - 1915, J. Virgovič 1897 - 1917.

Postavil nemenovaný priateľ generála M. R. Štefánika 2.10.1932