Oprava miestnych komunikácií po zime

Obhliadku stavu cestných komunikácií po zimnom období v Grinave vykonali v stredu 28. marca 2012 poslanec za mestskú časť Grinava pán PhDr. Milan Grell a pán Ing. Stanislav Jančovič, vedúci sekcie asfaltérskych prác v spoločnosti PETMAS, spol. s r.o. Pezinok a zároveň bolo dohodnuté vykonanie opráv v termíne do 30. apríla 2012. Stav ciest a chodníkov v Grinave je dlhodobým problémom, ktorého riešenie priamo súvisí s plánovanou výstavbou kanalizácie a odkladá sa obdobie po ukončení jej výstavby. Dohodnuté opravy preto pomôžu preklenúť toto obdobie a sú občanmi veľmi vítané. (ek)