Hodossyovská zemianska kúria

Zemianska kúria na Myslenickej 103, po pravej strane v smere do Pezinka, bola pôvodne sedliacka usadlosť oslobodená od poddanských povinností. Od 16. storočia ju postupne vlastnili rôzni majitelia, bohatí šľachtici a drobní zemani.

V roku 1585 kúriu vlastnil šľachtic Štefan Illesházy, ktorý tu postavil mlyn. Vodu získal prekopaním jarku od Rakovho potoka a od mlyna šľachtičnej Sághyovej. V roku 1610 Katarína Pálffyová, vdova Štefana Illesházyho, darovala kúriu s mlynom Žofii Ördöghovej. V ďalších obdobiach až do konca 19. storočia sa vystriedalo veľa majiteľov a viacero rodov. Medzi poslednými boli feuádali Pálffyovci a Hodossyovci. Naposledy sa kúria dostala do vlastníctva rodiny Bunčákovej, ktorej potomkovia prerobenú kúriu vlastnia dodnes.