Poslanci v relácii TÉMA v Pezinskej televízii

Grinavskí poslanci Drahomír Šmahovský a PhDr. Milan Grell diskutovali v stredu 25. apríla 2012 od 18,30 hod. v relácii Pezinskej televízie "TÉMA" o aktualitách z našej mestskej časti. V úvode zazneli slová PhDr. Milana Grella o vrcholiacich prípravách podania projektu revitalizácie parku. Ďalšou témou bol nelegálny výrub v chránenom biokoridore v okolí potoka, o ktorom informoval Drahomír Šmahovský. Vo veci realizácie výstavby kanalizácie v Grinave je novou správou prijatie novej právničky JUDr. Jany Kľúčikovej  na Mestský úrad v Pezinku, ktorá sa bude špecializovať na prípravu dokumentov, súvisiacich s výstavbou kanalizácie. Ďalšími témami boli novoprisťahovaní Grinavania, ich začleňovanie do diania v mestskej časti, informovanie obyvateľov prostredníctvom našej stránky a informačných tabúľ, kultúrne a spoločenské podujatia ako aj nedávna akcia Jarné upratovanie. Zaoberali sa tiež otázkou územného plánu, dopravnej situácie na Myslenickej ulici ako aj vykonanými rekonštrukčnými prácami v Základnej škole, ktorá je veľmi významnou súčasťou Grinavy. Neobišli ani tému Glejovka, kde sú rozpracované kroky na zamedzenie nekontrolovaného zavážania odpadkami. V závere sa hovorilo o možnostiach športového vyžitia obyvateľov Grinavy. (ek)