Pozvanie do Glejovky

Poslanec mestskej časti Grinava PhDr. Milan Grell svojim listom zo dňa 24. mája 2012 oslovil splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity RNDr. Miroslava Polláka so žiadosťou o stretnutie za účelom riešenia otázky spolunažívania s rómskou komunitou v Glejovke. Rómovia žijúci v tejto osade obsadzujú záhradkársku lokalitu a tým vzniká množstvo problémov a boli by sme radi, keby pán splnomocnenec vlády pre rómske komunity mohol pomôcť pri riešení vzniknutej situácie. Poslanec PhDr. Milan Grell oslovil pána splnomocnenca RNDr. Miroslava Polláka po konzultácii s vedúcou odboru školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku pani Mgr. Renátou Minarovičovou a pozval ho na stretnutie priamo do Pezinka. (ek) foto: Matej Kulich