Decembrový poslanecký deň

Na poslaneckom dni v stredu 5.12.2012 sa občania zaujímali najmä o hlavnú cestu II/502. Konkrétne navrhované a v projektovej dokumentácii mestom už pripravené rozšírenie chodníkov a úprava jazdných pruhov v oboch smeroch tak, aby nedochádzalo ku kolízii vozidiel a chodcov na tejto komunikácii. Obaja poslanci p. Grell a Šmahovský informovali, že projekt je vypracovaný, ale zatiaľ sa nebude realizovať pre nedostatok finančných prostriedkov. Ďalej informovali občanov o priebehu vybavovania zmlúv, ktoré mesto Pezinok a dobrovoľníci z mestskej časti Grinava dávajú podpisovať tak, aby sa mohlo čo najskôr začať s budovaním dažďovej a splaškovej kanalizácie v našej mestskej časti. (dš)