Poslanecký deň 6.2.2013

V stredu 6. februára 2013 sa v Integrovanom klube konal poslanecký deň. Grinavskí poslanci PhDr. Milan Grell a Drahomír Šmahovský sa stretli s pracovníkmi VVDP Karpaty, s ktorými diskutovali na tému uzavrenia obslužnej komunikácie (asfaltovej cesty), vedúcej na jazerá. Uzavretím tejto cesty do vinohradov sa zvyšujú obslužné náklady, nakoľko družstevníci musia využívať cestu cez Limbach a zároveň tým zvyšujú aj riziko dopravných kolízií, nakoľko ide o "pomalé" obslužné vozidlá. Bolo dohodnuté, že uvedený problém prerokujú na Dopravnej komisii MsÚ. Na pracovnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa táto téma otvorila, avšak predstavitelia mesta argumentovali, že problém nie je možné priamo riešiť, nakoľko ide o občiansko-právny spor. (mg)