Aktuálne vyjadrenie ku kanalizácii, máj 2013

Z májového poslaneckého dňa, ktorý sa uskutočnil v stredu 15. mája 2013 prinášame informáciu o aktuálnom stave vo veci výstavby kanalizácie v Grinave. Správu vypracovala JUDr. Jana Kľúčiková. (dš)