O škole

Jedinou témou stretnutia vedenia mesta Pezinok s obyvateľmi, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. júna 2013 o 18,00 hod. v Integrovanom klube bola aktuálna situácia v Základnej škole Orešie. Zámerom vedenia mesta bolo informovať o ekonomickej situácii v škole, nakoľko už niekoľko rokov je potrebné zo strany mesta podporovať školu finančnými dotáciami. Primátor mesta Mgr. Oliver Solga uviedol, že je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na získanie väčšieho počtu žiakov a zároveň prisľúbil pomoc a spoluprácu v tejto oblasti. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili: viceprimátori Ing. Miloš Andel a Ing. Ján Čech, metodik školského úradu Mgr. Ľubomír Štiglic, riaditeľ ZŠ s MŠ Orešie Mgr. Ondrej Koreň a poslanci PhDr. Milan Grell a Drahomír Šmahovský. (ek)