Primátor povedal Grinavskému parku NIE!

.začiatky

Keď sme začínali s myšlienkou grinavského parku, bol december 2011. Začiatok bol ideálny. Pán primátor vyjadril podporu tomuto projektu a začali sa práce na dosiahnutie termínu máj 2012, dokedy mal byť projekt spracovaný a odovzdaný. Keď sa teraz na nás valí kritika od pána primátora za to, ako sme prišli na poslednú chvíľu a že zamestnanci boli v časovom strese a nestíhali svoju robotu kvôli grinavskému parku, tak sa teda zamyslime. Keby mal pán primátor už pripravený projekt v dostatočnom časovom predstihu, aby nestresoval svojich zamestnancov, myslíte že by nám povedal, no mám tu síce jeden projekt už pripravený, ale dám ho do šuplíka a uprednostním radšej grinavský projekt, ktorý možno nestihneme? Skôr bude pravdepodobnejšie to, že nijaký iný projekt pripravený nebol a nebyť grinavského projektu, výzva z januára 2012 na čerpanie eurofondov by prebehla bez akéhokoľvek projektu Pezinka, za čo by asi pán primátor veľa pochvaly nedostal. Boli sme v správny čas na správnom mieste a park dostal počiatočnú zelenú.

 

 

Bolo potrebné mať uzavreté nájomné zmluvy s evanjelickou cirkvou a hlavne so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., ktorý je obrovský moloch, má asi 7 riaditeľov, detašované pracoviská po Slovensku. Do toho sa vyrábala podrobná projektová dokumentácia na získanie stavebného povolenia. Keďže lávka križuje potok, bolo potrebné stanovisko SVP, š.p., k fontáne muselo zas predchádzať vodoprávne konanie. Keď sme zistili, že zamestnanci mesta nestíhajú popri svojej práci venovať sa tomuto projektu, začali sme s papiermi obiehať sami, najal sa externista na vybavovanie inžinierskej činnosti, aby tým nebolo zaťažené mesto. Ale pán poslanec Alexy tvrdí, čo všetko zamestnanci kvôli nášmu projektu nestihli.

 

To asi nesedí, ak boli najatí externisti, nie? S určitými oddeleniami sa veľmi dobre spolupracovalo, s inými menej. Nespočetne veľa krát sme počúvali, že sa to nestíha, je to zbytočné. Nevzdávali sme to. Každý kto vedel nejako pomôcť sa zapojil. Stihli sa podpísať nájomné zmluvy, stihlo sa vybaviť právoplatné stavebné povolenie, stihol sa projekt v danom termíne podať.

 

V júli v čase dovoleniek prišiel na mesto list, v ktorom ho ministerstvo vyzvalo na odstránenie nedostatkov podania do 7 dní!!! K príslušnej osobe sa ten list dostal s 3-dňovým omeškaním a zas sa začal kolotoč zháňania. Opätovne slová neprajníkov, nestíha sa to. Dorábala som dodatok nájomnej zmluvy, manžel lietal po vodohospodároch, mestská projektová manažérka tiež robila čo bolo v jej silách. Stihlo sa.

 

.čakanie na rozhodnutie

 

Potom nasledovalo dlhé obdobie, čakalo sa na rozhodnutie o schválení žiadosti. Dvakrát ministerstvo vydalo rozhodnutie o tom, že si predlžujú lehotu. Natiahlo sa to o pol roka. V decembri okolo Silvestra bolo doručené mestu Pezinok rozhodnutie o neschválení žiadosti pre 4 vytýkané nedostatky. A znovu krátka lehota na odvolanie v čase novoročných dovoleniek. Keď sme si prečítali ich znenie, neverili sme vlastným očiam. Pani Šimanská spracovala veľmi kvalifikované odvolanie, ktoré však nebolo úspešné, pretože zákon je tak na hlavu postavený, že nie je možné sa odvolať voči vytýkaným nedostatkom.

 

.podpisová akcia

 

Využili sme teda ustanovenia zákona, ktoré umožňovalo širšie preskúmanie neschválenia žiadosti a poprosili sme vás, aby ste nás podporili svojimi podpismi. 228 občanov nás podporilo behom 2 dní. Potom nasledovali útoky proti p. Grellovi zo strany p. primátora, že nezabránil tejto občianskej aktivite, požadoval stiahnuť list občanov, keďže vážne poškodzuje záujmy Pezinka, ktorý ide žiadať o granty na veľké projekty (verejný videozáznam z februárového zasadnutia MsZ na www.pezinokonline.sk, 3. časť, od 43. minúty). Nasledoval aj článok v Pezinčanovi na túto tému opäť so zdôrazňovaním ako „celý neúspešný projekt bol práve pod gesciou poslanca M. Grella a že „primátor označil tento list za osobnú iniciatívu niektorých občanov Grinavy, poškodzujúcu záujmy mesta". Pán primátor na zastupiteľstve povedal, že napísal list ministrovi, a že už má aj reakciu: „Pán primátor ďakujem pekne, že ste sa zastali a že ste napísali ako je to v skutočnosti. Že máte s našimi pracovníkmi od generálneho riaditeľa po OPBK len tie dobré skúsenosti“. Vyžiadali sme si oba tieto listy podľa info-zákona. List primátora nám zaslali, môžete si ho prečítať v prílohe, avšak žiadnu odpoveď podľa ministerstva naň nevyhotovili.

 

.pochybenie

 

Potom sme bojovali na ministerstve, aby sa podnetom zaoberali. Po nespočetnom otravovaní podnet bol preskúmaný a zistilo sa, že ministerstvo naozaj pochybilo, čo aj oznámilo pánovi primátorovi listom zo dňa 17.5.2013, pričom sa tam uvádza, že na začatie preskúmania potrebujú súhlas žiadateľa, teda mesta Pezinok. V liste sa ďalej píše, že možnosti tohto postupu sa dajú uplatniť najneskôr do 21.6.2013, teda vtedy uplynie lehota na to, aby pán minister nielenže rozhodol o preskúmaní rozhodnutia, ale súčasne aj rozhodol o schválení alebo neschválení žiadosti. To znamená, že pán minister musí mať dostatočný čas na to, aby po súhlase žiadateľa mohol projekt vyhodnotiť na základe výberových kritérií odbornými hodnotiteľmi a vydať záverečné rozhodnutie. Máme informácie, že mesto Pezinok na poslednú chvíľu takýto súhlas dalo, ale či ministerstvo malo šancu niečo s tým aj urobiť, je z uvedenej príčiny veľmi nepravdepodobné. Prečo s tým pán primátor mesiac nič nerobil a až keď už nebolo nič možné stihnúť, dal súhlas?

 

.ISRMO

 

Každopádne ministerstvo po zistení svojho pochybenia iniciovalo stretnutie s primátorom. Bol oboznámený s možnosťou prihlásenia projektu grinavského parku do ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí), čo odmietol, že vraj tam aj tak nikto nebude chodiť, je to pri rušnej hlavnej ceste, je to len čerešnička a pod.

 

Taktiež sme zaznamenali možnosť prihlásenia projektu do novovyhlásenej výzvy ISRMO a začali sme študovať, či je možné pričleniť projekt grinavského parku tak, aby sme neohrozili najmä plány s rekonštrukciou škôl na sídlisku Sever. Ukázalo sa, že pri troche vôle (primátora) to je možné. Konzultovali sme na ministerstve, kde nám povedali, že o tejto možnosti hovorili, volali sme primátorovi a ten tvrdil, že jemu povedali že to nie je možné. Opätovne sme volali na ministerstvo či našli nejakú prekážku, veď prečo by najprv tvrdili primátorovi, že je to možné, to isté aj nám a potom že to už nie je možné? Takýto pingpong sa hral až kým sme si nevymohli pracovné stretnutie s pánom primátorom, ktoré po výmene názorov skončil pokynom, aby sme iniciovali spoločné stretnutie na ministerstve. My sme na stretnutie prišli, za mesto bola prítomná iba odborná pracovníčka. Opätovne sme odchádzali z ministerstva s informáciou, že je to na vôli primátora. Technickú prekážku sme nenašli. Pokúšali sme sa spojiť s pánom primátorom 2 týždne, aby sme mu zreferovali obsah stretnutia na ministerstve. Nenašiel si na nás čas. Medzitým sme absolvovali aj stretnutie s firmou Octigon, ktorá vypracúvala socio-ekonomickú analýzu. Preberali sme naše výhrady k analýze aj sme predniesli možnosti riešenia. Opätovne sme odchádzali s tým, že prioritná je vôľa primátora.

 

.zastupiteľstvo

 

O stretnutie s primátorom sme sa snažili aj deň pred zasadnutím MsZ, kde sa definitívne schvaľovala socio-ekonomická analýza a vybraná mestská oblasť. Neúspešne.

 

Tak sme využili poslednú možnosť, požiadali sme prostredníctvom p. Grella o udelenie slova na zasadnutí MsZ 27.6.2013, pričom sa ma pán primátor asi 4 krát pýtal pred udelením slova, či chcem hovoriť o Grinave. Ja som trvala na tom, že chcem hovoriť k bodu 21 a ISRMO. Nakoniec mi predsa len slovo udelil. Ozrejmili sme našu situáciu, ktorú sa snažila z poslancov pochopiť len p. Čaputová. Rozbalila som aj plagát Nič tu nemáme, chceme park a ihrisko! od našich grinavských detí, ktoré veľmi chceli ísť povedať poslancom ako im na parku záleží. Nikto z poslancov sa nesnažil hladať riešenie ako by to išlo. Príspevky boli len ako to určite nejde a ohrozí to projekty na sídlisku Sever, napriek tomu, že som ich v preslove informovala, že náš projekt je ako jediný už posúdený ako správny po formálnej stránke a preto nemôže ohroziť ostatné projekty. Dokonca pán Adam Solga mi oznámil, keď som chcela odpovedať, že už nemôžem dostať slovo. Tak som sa na neho obrátila s otázkou, že kde zákon zakazuje, aby som nemohla vystúpiť viackrát. Potom mi už dal pokoj. Však čo je to za diskusia, keď vám neplánujú dať priestor na odpoveď, pričom tam neodzneli argumenty, ale poslanci prezentovali len svoje okamžité dojmy a pocity. Dokonca pán primátor uviedol, že majú zápisnicu z ministerstva, že Grinavu nie je možné pričleniť. My sme tú zápisnicu videli. Nie je tam ani zmienka o Grinave ani o nemožnosti pričlenenia. Ešte k poznámkam niektorých poslancov, že by s takýmito podnetmi mohli prísť aj iné časti Pezinka. Áno mohli, ak by ich socio-ekonomická situácia bola taká ako v Grinave, kde niet ani verejnej kanalizácie ani pošty ani len káblovej televízie, kde sa pácha množstvo priestupkov. Tie iné oblasti by museli mať projekt, ktorý neohrozí ostatné 4 projekty na sídlisku Sever a musel by už disponovať projektovou dokumentáciou s právoplatným stavebným povolením. Je teda takáto možnosť vôbec reálna páni poslanci? Keby ste mi dovolili s vami diskutovať, tak by sme postupne vaše obavy rozptýlili. K obave pána Wittgrubera, že náš projekt by bolo treba prepracovať, aby prešiel. A zas slová, že prídeme o všetko. Nebolo by potrebné ho prerábať, je spracovaný podľa toho istého manuálu ako aj ostatné projekty v ISRMO. A to, že neprídeme o všetko som tam niekoľkokrát vysvetlila. Aj argumentácia vedenia mesta sa menila podľa situácie ako sa vyvíjala debata. Na otázku p. Čaputovej odpovedal pán Andel aj pán primátor, že pričlenením Grinavy, by sa musel vypustiť projekt zo Sídliska Sever. Že 400 tisíc € na Grinavu bude treba vsunúť do 1.700 tisíc pre Sever. Neskôr už hovorili o tom, že rátajú aj s rezervou, ktorú možno ministerstvo presunie do ISRMO z nevyčerpaných prostriedkov z iných výziev o ktorej som hovorila ja, oni tento fakt ani len nespomenuli. Pán primátor niekoľko krát opakoval ako tento projekt už poslanci schválili. Ja sa pýtam, ak ho už schválili tak prečo mali poslanci na stoloch materiály a načo teda znovu hlasovali? Správna otázka nejakého poslanca prečo prišli až teraz? No museli sme prísť, lebo mesiac sme neúspešne chodili za primátorom, ktorý nekonal. Vôbec sme sa nemuseli dostať do žiadneho časového stresu. Pán primátor ešte jedna vec, hovoríte že generálny riaditeľ je váš sused a varoval vás, že môžete prísť o všetko. Prepáčte, to jednoducho nie je pravda. My sme mali s pánom generálnym riaditeľom, s pánom Gocníkom a pánom Veselovským tiež niekoľko stretnutí a telefonátov a nikdy takáto informácia nezaznela. Totižto by sme žiadali počuť aj argument, prečo by sme mali prísť o všetko. Však na to sú príručky a manuály a podmienky sú zverejnené pre všetkých. Keď sa nad tým zamyslíte, ak by sme mali naozaj prísť o všetko, tak prídeme aj o náš park, tak prečo by sme sa napriek takejto informácii stále snažili pričleniť náš park k ISRMO? Však to nedáva zmysel. A na konci odzneli zas nepravdy o tom, ako Rača a Vrakuňa nespĺňali podmienky a spojili sa s čertom diablom. Nenapadlo vám pán primátor, že Podunajské Biskupice, Vrakuňa aj Rača sú naopak veľmi schopné a kooperujú, aby dosiahli z ISRMO maximum? Na konci predsa len pán primátor oznámil, že je demokrat a že mi dá 3 minúty, potom mi po chvíli slovo zobral a nestihla som zodpovedať otázky poslancov. Nasledovalo odmietnutie návrhu poslancov p. Grella a p. Čaputovej, aby sa presunulo hlasovanie o týchto bodoch na júlové zasadnutie. A nasledovalo schválenie bodu 21 v pôvodnom znení, teda bez pričlenenia Grinavy. Koniec.

 

.záver

 

Nepotopilo nás ministerstvo ani žiaden vonkajší nepriateľ. Nazývam to gól do vlastnej brány trénerom, ktorý nepostrehol, že celé družstvo (vrátane náhradníkov – detí) má oblečený rovnaký dres a nezáleží na tom, z koľkých Pezinčanov či Grinavanov sa jeho mužstvo skladá.

 

JUDr. Gabriela Rusnáková, občan Pezinka-Grinavy, 28.6.2013

Občianska iniciatíva GRINAVA

 

List primátora